Våra tjänster

Rörisolering

Rörisolering används för både kall- och varmvatten. Kalla rör isoleras främst för att minska påverkan från omgivningen som t.ex värme och fukt samt undvika frostbildning och kondens. Varma rör för att begränsa värmeförlust och kunna hålla rätt värmegrad. Vi erbjuder tjänster som underlättar i dina projekt.

Ytbeklädnad

Ytbeklädnad på isolerade rör används  beroende på tekniska krav och yttre omständigheter men även för ett estetiskt utseende och för att det är lätt att hålla rent. Vi på VVS Isolering GS Nordic erbjuder tjänster som inkluderar all ytbeklädnad, såsom plastplåt, aluminium mm.

Kylisolering

Det krävs även att kylledningar isoleras. Detta görs för att begränsa energiförlusten , hålla avsedd temperatur i mediet och förhindra kondensbildning. Vi hjälper dig med din kylisolering. Den bör utföras av en yrkesmässig och kompetent person – som oss!

Rör/Ventilmärkning

Med en väl utförd märkning av rör och ventiler är det möjligt att se direkt vad som finns i röret och vilket håll det leder till, samt se vilken ventil som är aktuell för att stänga av rätt flöde. Detta möjliggör en säker avstägning eller öppning utan tidsspill och minimerar risken för misstag.